"native cuisine" — Słownik kolokacji angielskich

native cuisine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna kuchnia
  1. native przymiotnik + cuisine rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Looks like we'll be sampling the native cuisine on this one."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo