"native Alsace" — Słownik kolokacji angielskich

native Alsace kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Alzacja
  1. native przymiotnik + Alsace rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And Mr. Schillinger does very well by the food of his native Alsace: his seared venison served with pureed pumpkin, mushrooms and spatzle is excellent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo