"native France" — Słownik kolokacji angielskich

native France kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Francja
  1. native przymiotnik + France rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The biggest seller of all still waters in its native France.

    Podobne kolokacje: