"native Brittany" — Słownik kolokacji angielskich

native Brittany kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Bretania
  1. native przymiotnik + Brittany rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He named it for the fine sea salt of his native Brittany, which is offered at every table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo