"native frog" — Słownik kolokacji angielskich

native frog kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): występująca naturalnie żaba
  1. native przymiotnik + frog rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Philoria is a genus of frogs native to eastern and southern Australia.

powered by  eTutor logo