"native Provence" — Słownik kolokacji angielskich

native Provence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Prowansja
  1. native przymiotnik + Provence rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was owed largely to his unequivocal and single-minded devotion to his native Provence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo