KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"milk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

milk rzeczownik

rzeczownik + milk
Kolokacji: 23
breast milk • coconut milk • chocolate milk • skim milk • Harvey Milk • ...
milk + rzeczownik
Kolokacji: 82
milk production • milk product • milk carton • milk chocolate • milk bottle • milk cheese • milk cow • ...
milk + czasownik
Kolokacji: 11
milk contains • milk comes • milk shakes • milk produces • milk flows • ...
czasownik + milk
Kolokacji: 49
drink milk • add milk • produce milk • give milk • get milk • use milk • sell milk • buy milk • ...
przymiotnik + milk
Kolokacji: 41
condensed milk • whole milk • fresh milk • warm milk • hot milk • powdered milk • sour milk • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(1) condensed, unpasteurized
Kolokacji: 2
(2) whole, organic, free
Kolokacji: 3
1. fresh milk = świeże mleko fresh milk
2. sour milk = kwaśne mleko, zsiadłe mleko sour milk
3. sweet milk = słodkie mleko sweet milk
4. dry milk = mleko w proszku dry milk
  • Add the dry milk to the lukewarm milk and mix well.
  • Basket is a cheese made from cow's milk available fresh or dry.
  • Check the label to see if nonfat dry milk is listed.
  • Annual imports of dry milk in this form are limited to 820 metric tons.
  • By 1983 nonfat dry milk in storage totaled over 1.3 billion pounds, about a year's supply.
  • From the fridge, he took a container of reconstituted dry milk.
  • He bent to add a package of cocoa and another of dry milk to their supplies.
  • However, U bet has a unique flavor as it contains dry milk.
  • Since 1983, an emergency Federal program has distributed surplus commodities like cheese and dry milk to the hungry.
  • Add salt, egg yolks, corn oil and dry milk.
5. soured milk = zatrute mleko soured milk
6. flavored milk = flavored mleko flavored milk
(7) human, regular
Kolokacji: 2
(8) curdled, creamy, thick
Kolokacji: 3
(9) spilt, bottled
Kolokacji: 2
(10) fermented, malted
Kolokacji: 2
(11) extra, excess
Kolokacji: 2
przyimek + milk
Kolokacji: 14
of milk • with milk • to milk • in milk • for milk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.