"eat milk" — Słownik kolokacji angielskich

eat milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjedz mleko
  1. eat czasownik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, it is not a problem of calcium deficiency; eating extra milk or cheese doesn't help the condition.

    Podobne kolokacje: