"distribute milk" — Słownik kolokacji angielskich

distribute milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdaj mleko
  1. distribute czasownik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Alpura was the first company to distribute milk all over the country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo