ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"milk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

milk rzeczownik

rzeczownik + milk
Kolokacji: 23
breast milk • coconut milk • chocolate milk • skim milk • Harvey Milk • ...
milk + rzeczownik
Kolokacji: 82
milk production • milk product • milk carton • milk chocolate • milk bottle • milk cheese • milk cow • ...
milk + czasownik
Kolokacji: 11
milk contains • milk comes • milk shakes • milk produces • milk flows • ...
czasownik + milk
Kolokacji: 49
drink milk • add milk • produce milk • give milk • get milk • use milk • sell milk • buy milk • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(1) drink, sip
Kolokacji: 2
(4) sell, buy, dump
Kolokacji: 3
(5) deliver, process, serve
Kolokacji: 4
1. pass into breast milk = przejdź w mleko matki pass into breast milk
2. steal milk = ukradnij mleko steal milk
3. stir milk = zamieszaj mleko stir milk
4. transport milk = mleko transportowe transport milk
5. turn milk = mleko kolei turn milk
(7) need, want, like
Kolokacji: 3
(8) collect, store
Kolokacji: 2
przymiotnik + milk
Kolokacji: 41
condensed milk • whole milk • fresh milk • warm milk • hot milk • powdered milk • sour milk • ...
przyimek + milk
Kolokacji: 14
of milk • with milk • to milk • in milk • for milk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.