BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"milk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

milk rzeczownik

rzeczownik + milk
Kolokacji: 23
breast milk • coconut milk • chocolate milk • skim milk • Harvey Milk • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) breast, cow
Kolokacji: 2
1. breast milk = mleko matki, kobiece mleko breast milk
2. cow milk = mleko krowy cow milk
(3) chocolate, fluid, Carnation
Kolokacji: 3
(4) skim, cup, tablespoon
Kolokacji: 3
(5) Harvey, goat, baby
Kolokacji: 3
(6) sheep, Buffalo, camel
Kolokacji: 3
(7) ice, rice, Heat
Kolokacji: 3
(8) soya, strawberry
Kolokacji: 2
milk + rzeczownik
Kolokacji: 82
milk production • milk product • milk carton • milk chocolate • milk bottle • milk cheese • milk cow • ...
milk + czasownik
Kolokacji: 11
milk contains • milk comes • milk shakes • milk produces • milk flows • ...
czasownik + milk
Kolokacji: 49
drink milk • add milk • produce milk • give milk • get milk • use milk • sell milk • buy milk • ...
przymiotnik + milk
Kolokacji: 41
condensed milk • whole milk • fresh milk • warm milk • hot milk • powdered milk • sour milk • ...
przyimek + milk
Kolokacji: 14
of milk • with milk • to milk • in milk • for milk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.