"Milk price" — Słownik kolokacji angielskich

Milk price kolokacja
Popularniejsza odmiana: milk price
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cena mleka
  1. milk rzeczownik + price rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Milk prices, on the average, held steady during the month but were well below those of a year earlier.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo