ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"milk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

milk rzeczownik

rzeczownik + milk
Kolokacji: 23
breast milk • coconut milk • chocolate milk • skim milk • Harvey Milk • ...
milk + rzeczownik
Kolokacji: 82
milk production • milk product • milk carton • milk chocolate • milk bottle • milk cheese • milk cow • ...
milk + czasownik
Kolokacji: 11
milk contains • milk comes • milk shakes • milk produces • milk flows • ...
czasownik + milk
Kolokacji: 49
drink milk • add milk • produce milk • give milk • get milk • use milk • sell milk • buy milk • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(1) drink, sip
Kolokacji: 2
1. add milk = dodaj mleko add milk
3. get milk = mieć mleko get milk
5. take with milk = weź z mlekiem take with milk
6. include milk = obejmuj mleko include milk
7. make with milk = zrób z mlekiem make with milk
8. take milk = wypij mleko take milk
9. bring milk = przynieś mleko bring milk
10. combine milk = mleko kombajnu combine milk
11. make milk = marki mleko make milk
12. contain milk = zawieraj mleko contain milk
13. mix milk = mleko mieszanki mix milk
14. carry milk = nieś mleko carry milk
15. express milk = mleko ekspresu express milk
16. find milk = znajdź mleko find milk
(4) sell, buy, dump
Kolokacji: 3
(5) deliver, process, serve
Kolokacji: 4
(7) need, want, like
Kolokacji: 3
(8) collect, store
Kolokacji: 2
przymiotnik + milk
Kolokacji: 41
condensed milk • whole milk • fresh milk • warm milk • hot milk • powdered milk • sour milk • ...
przyimek + milk
Kolokacji: 14
of milk • with milk • to milk • in milk • for milk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.