"milk crate" — Słownik kolokacji angielskich

milk crate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skrzynka mleka
  1. milk rzeczownik + crate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Half a dozen plants stood on milk crates beneath the windows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo