"milk price" — Słownik kolokacji angielskich

milk price kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cena mleka
  1. milk rzeczownik + price rzeczownik
    Silna kolokacja

    Although milk prices rose from July, they continued well below the levels of a year ago, the department said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo