"leak milk" — Słownik kolokacji angielskich

leak milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko wycieku
  1. leak czasownik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The day was cold, but she was sweating slightly, and I could see growing dark stains on the bosom of her dress, from leaking milk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo