"offer milk" — Słownik kolokacji angielskich

offer milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko oferty
  1. offer czasownik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman busily offers him milk and cookies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo