"pour the milk" — Słownik kolokacji angielskich

pour the milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wsyp mleko
  1. pour czasownik + milk rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She poured the hot milk into a cup for me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo