BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(3) avoid, affect, pretend
Kolokacji: 3
2. look at affects = patrz na afekty look at affects
3. pretend to look = pretendować patrzeć pretend to look
  • He turned away and pretended to look again at the speaker up front.
  • Everyone was watching me, even those who were pretending to look in another direction.
  • He pretended to look through the pages of the book in his hand.
  • I pretended to look around and try to find it.
  • I've been out in the car pretending to look for her!
  • If anyone asked, they would pretend to look for a lost animal.
  • I was pretending to look at the numbers on the items.
  • I hang around for a bit, pretending to look at some writing on the board.
  • Weeks pretended to look for something important on his desk.
  • There was no longer anything to pretend to look at out of the window.
(7) like, wish, care
Kolokacji: 4
(8) bother
Kolokacji: 2
(9) pause, speak, visit
Kolokacji: 3
(10) refuse, manage, mind, resist
Kolokacji: 4
(15) happen, come, send, emerge
Kolokacji: 5
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.