"chance to look" — Słownik kolokacji angielskich

chance to look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okazja by patrzeć
  1. look czasownik + chance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I had a chance to look at one of your products.

    Podobne kolokacje: