BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look with" — Słownik kolokacji angielskich

look with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć z
  1. look czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    They are all behind me now, I have never looked with the eyes of love upon another woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo