BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
1. look along = popatrz wzdłuż look along
2. look on = przyglądać się, rozglądać się look on
3. look about = rozglądać się dookoła look about
4. look beside = patrzeć obok look beside
  • She looked at the other woman beside her, the child's hands in hers.
  • Then he looked into the calm face of the young man beside him.
  • He looks at the woman in the red Saturn beside him.
  • I turned and looked at the painting on the wall beside the door.
  • He turned quickly to look at the man beside him.
  • He kept looking along the lines of men beside him.
  • She sat back in the seat and looked at the man beside her.
  • They saw what looked like a hole in the floor, beside the far wall.
  • For the first time she really looked at the big man beside her.
  • She sat up and looked at the girl beside her.
5. look including = patrzeć w tym look including
6. look without = popatrz na zewnątrz look without
7. look between = popatrz pośrodku look between
8. look onto = bądź zwróconym look onto
9. look with = patrzeć z look with
10. look before = popatrz wcześniej look before
11. look among = patrzeć wśród look among
12. look against = patrzeć przeciwko look against
13. look during = patrzeć podczas look during
14. look by = patrzeć przez look by
(6) to, with, on, out, from, ...
Kolokacji: 14
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.