BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) film, turn
Kolokacji: 2
(3) chance, opportunity
Kolokacji: 2
1. chance to look = okazja by patrzeć chance to look
2. opportunity to look = okazja by patrzeć opportunity to look
  • "This was a great opportunity to back out of the deal and still look good."
  • Here is a book that you might not have had an opportunity to look at.
  • It's an opportunity to look at a piece from the inside out.
  • I used the opportunity to step inside and look around.
  • But the boy did not give him much opportunity to look.
  • This gives them an opportunity to look around the school and meet the staff.
  • Could it be that chance had given him thus early an opportunity to look upon God?
  • The year 2008 should be an opportunity to look forward.
  • However, now you have the opportunity to look to the future.
  • This program gives students an opportunity to be forward looking.
(5) way, need, thing, Grace
Kolokacji: 4
(6) time, window
Kolokacji: 2
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.