"literally" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

literally przysłówek

czasownik + literally
Kolokacji: 138
literally mean • literally translate • taken literally • literally run • literally fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. literally mean = dosłownie oznaczaj literally mean
4. literally run = dosłownie pobiec literally run
5. literally fall = dosłownie spadnij literally fall
6. literally go = dosłownie pójdź literally go
literally + przymiotnik
Kolokacji: 4
literally true • literally impossible • literally alive • literally speechless

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.