"literally throw" — Słownik kolokacji angielskich

literally throw kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłownie rzut
  1. throw czasownik + literally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    That means everyone who has bought up the shares in recent days may well have literally thrown their money away.

powered by  eTutor logo