"literally made" — Słownik kolokacji angielskich

literally made kolokacja
Popularniejsza odmiana: literally make
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłownie zrobić
  1. make czasownik + literally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Their lack of government is literally making them more money than us.

powered by  eTutor logo