"literally" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

literally przysłówek

czasownik + literally
Kolokacji: 138
literally mean • literally translate • taken literally • literally run • literally fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) mean, refer
Kolokacji: 2
(4) run, hang, flow, bleed
Kolokacji: 4
1. literally fall = dosłownie spadnij literally fall
2. literally go = dosłownie pójdź literally go
3. literally come = dosłownie przyjdź literally come
5. literally turn = dosłownie obróć się literally turn
6. literally get = dosłownie dostań literally get
7. literally explode = dosłownie wybuchnij literally explode
8. literally die = dosłownie umrzyj literally die
9. literally cut = dosłownie potnij literally cut
10. literally kill = dosłownie zabij literally kill
11. literally grow = dosłownie urośnij literally grow
13. literally burn = dosłownie spal literally burn
14. literally transform = dosłownie odmień literally transform
15. literally become = dosłownie stój się literally become
16. literally freeze = dosłownie zamroź literally freeze
17. literally starved = dosłownie umrzeć z głodu literally starved
18. literally choke = dosłownie ssanie literally choke
(10) walk, put, blow, sit, lose, ...
Kolokacji: 16
(12) cover, surround
Kolokacji: 2
(13) stop, eat, fill, spend, grab
Kolokacji: 5
(15) live, sleep
Kolokacji: 2
(16) bury, sink
Kolokacji: 2
(17) cry, scream, call, gasp, laugh
Kolokacji: 5
(18) try, crush, wear, beat
Kolokacji: 4
literally + przymiotnik
Kolokacji: 4
literally true • literally impossible • literally alive • literally speechless

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.