"literally" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

literally przysłówek

czasownik + literally
Kolokacji: 138
literally mean • literally translate • taken literally • literally run • literally fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) mean, refer
Kolokacji: 2
(4) run, hang, flow, bleed
Kolokacji: 4
(10) walk, put, blow, sit, lose, ...
Kolokacji: 16
1. literally put = dosłownie połóż literally put
2. literally walk = dosłownie chodź literally walk
3. literally blow = dosłownie uderzenie literally blow
4. literally sit = dosłownie usiądź literally sit
5. literally lose = dosłownie przegraj literally lose
6. literally drop = dosłownie upuść literally drop
7. literally stumble = dosłownie potknij się literally stumble
8. literally beg = dosłownie żebrz literally beg
9. literally lift = dosłownie podnieś się literally lift
10. literally climb = dosłownie wespnij się literally climb
11. literally step = dosłownie krok literally step
12. literally ride = dosłownie jazda literally ride
13. literally drip = dosłownie kropla literally drip
14. literally rise = dosłownie wzrost literally rise
15. literally float = dosłownie pływaj literally float
16. literally stagger = dosłownie wpraw w osłupienie literally stagger
(12) cover, surround
Kolokacji: 2
(13) stop, eat, fill, spend, grab
Kolokacji: 5
(15) live, sleep
Kolokacji: 2
(16) bury, sink
Kolokacji: 2
(17) cry, scream, call, gasp, laugh
Kolokacji: 5
(18) try, crush, wear, beat
Kolokacji: 4
literally + przymiotnik
Kolokacji: 4
literally true • literally impossible • literally alive • literally speechless

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.