"literally" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

literally przysłówek

czasownik + literally
Kolokacji: 138
literally mean • literally translate • taken literally • literally run • literally fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) mean, refer
Kolokacji: 2
(4) run, hang, flow, bleed
Kolokacji: 4
2. literally shake = dosłownie potrząśnij literally shake
3. literally jump = dosłownie skocz literally jump
5. literally break = dosłownie rozbij literally break
6. literally bump = dosłownie podskakuj literally bump
7. literally kick = dosłownie kopniak literally kick
8. literally leap = dosłownie skocz literally leap
9. literally steal = dosłownie ukradnij literally steal
10. literally dance = dosłownie taniec literally dance
11. literally tremble = dosłownie zadrżyj literally tremble
12. literally bounce = dosłownie odbij literally bounce
13. literally sweep = dosłownie zamieć literally sweep
14. literally draw = dosłownie narysuj literally draw
15. literally hurled = dosłownie rzucić literally hurled
16. literally crash = dosłownie wypadek literally crash
17. literally overflow = dosłownie nadmiar literally overflow
18. literally toss = dosłownie rzuć literally toss
(10) walk, put, blow, sit, lose, ...
Kolokacji: 16
(12) cover, surround
Kolokacji: 2
(13) stop, eat, fill, spend, grab
Kolokacji: 5
(15) live, sleep
Kolokacji: 2
(16) bury, sink
Kolokacji: 2
(17) cry, scream, call, gasp, laugh
Kolokacji: 5
(18) try, crush, wear, beat
Kolokacji: 4
literally + przymiotnik
Kolokacji: 4
literally true • literally impossible • literally alive • literally speechless

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.