"literally thrown" — Słownik kolokacji angielskich

literally thrown kolokacja
Popularniejsza odmiana: literally throw
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłownie rzucony
  1. throw czasownik + literally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    That means everyone who has bought up the shares in recent days may well have literally thrown their money away.

powered by  eTutor logo