"literally" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

literally przysłówek

czasownik + literally
Kolokacji: 138
literally mean • literally translate • taken literally • literally run • literally fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) mean, refer
Kolokacji: 2
3. literally fight = dosłownie walcz literally fight
5. literally hold = dosłownie trzymaj literally hold
6. literally move = dosłownie rusz się literally move
8. literally carry = dosłownie nieś literally carry
9. literally start = dosłownie zacznij literally start
10. literally use = dosłownie użyj literally use
11. literally begin = dosłownie zacznij literally begin
12. literally knock = dosłownie zapukaj literally knock
13. literally blast = dosłownie podmuch literally blast
14. literally race = dosłownie wyścig literally race
(4) run, hang, flow, bleed
Kolokacji: 4
(10) walk, put, blow, sit, lose, ...
Kolokacji: 16
(12) cover, surround
Kolokacji: 2
(13) stop, eat, fill, spend, grab
Kolokacji: 5
(15) live, sleep
Kolokacji: 2
(16) bury, sink
Kolokacji: 2
(17) cry, scream, call, gasp, laugh
Kolokacji: 5
(18) try, crush, wear, beat
Kolokacji: 4
literally + przymiotnik
Kolokacji: 4
literally true • literally impossible • literally alive • literally speechless

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.