"literally go" — Słownik kolokacji angielskich

literally go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłownie pójdź
  1. go czasownik + literally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    "I literally went to the transfer office first thing the next morning," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo