"literally make" — Słownik kolokacji angielskich

literally make kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłownie zrób
  1. make czasownik + literally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Their lack of government is literally making them more money than us.

powered by  eTutor logo