"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
(6) Negro, Gentleman, Bash
Kolokacji: 4
(8) Major, Student, Welfare
Kolokacji: 3
(11) Justice, Temperance
Kolokacji: 2
(12) Voter, Citizen, Suffrage
Kolokacji: 3
(14) Producer, Pioneer, fantasy
Kolokacji: 3
(16) Pacific, Coast, Gulf
Kolokacji: 3
(17) team, Relay
Kolokacji: 2
(19) Elite
Kolokacji: 2
2. Kent League = Kent Liga Kent League
3. Hampshire League = Hampshire Liga Hampshire League
5. Cheshire County League = Cheshire Liga hrabstwa Cheshire County League
6. Essex Senior League = Essex liga seniorów Essex Senior League
7. Beer League = Piwna Liga Beer League
8. Montenegrin First League = Montenegrin ekstraklasa Montenegrin First League
9. Sussex County League = Sussex Liga hrabstwa Sussex County League
  • They were established in 1958 and joined the Sussex County League in 1988.
  • They applied to join the Sussex County League in 1980, but were rejected.
  • In 1952, the club rejoined the Sussex County League, remaining there until the 1984/85 season.
  • They were established in 1960 and joined the Sussex County League in 1987.
  • They are currently members of the Sussex County League.
  • In 1920 they joined the Sussex County League as one of its founder members.
  • The club then entered the Sussex County League in 1948-49, and finished runners-up the following season.
  • Just one year later, however, they joined the Sussex County League where they were to remain until 1972.
  • It was established in 1896 and joined the Sussex County League in 1928.
  • In 1928 the club joined the Sussex County League.
(24) j., a, S., XI
Kolokacji: 5
(26) Premier, Barclays
Kolokacji: 2
(27) Horizon, Photo
Kolokacji: 2
(28) Frontier, Argentina
Kolokacji: 2
(29) roller, Championship, title
Kolokacji: 3
(30) China, Cup, Pony
Kolokacji: 3
(31) rookie, debut
Kolokacji: 2
(33) Lombard, Macedonian
Kolokacji: 2
(34) John, feeder, Anti-saloon
Kolokacji: 3
(36) Drama, Player, Howard
Kolokacji: 3
(37) Legend, Art
Kolokacji: 2
(38) upstart, New
Kolokacji: 2
(39) Highland, Prairie
Kolokacji: 2
(40) London, Izaak
Kolokacji: 2
(41) Series, Math
Kolokacji: 2
(42) University, New
Kolokacji: 2
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.