"League of Wales" — Słownik kolokacji angielskich

League of Wales kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liga Walii
  1. Wales rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Between 1995 and 1998 the club played in the League of Wales.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo