"league goal" — Słownik kolokacji angielskich

league goal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cel ligi
  1. league rzeczownik + goal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His two league goals for the club came later that month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo