"Premier League bronze" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Premier League brąz
  1. league rzeczownik + bronze rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Russian Premier League bronze: 1999, 2002.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo