"Hampshire League" — Słownik kolokacji angielskich

Hampshire League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Hampshire Liga
  1. Hampshire rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The village also has a cricket side who play in the Hampshire League.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo