"Beer League" — Słownik kolokacji angielskich

Beer League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piwna Liga
  1. beer rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Artie Lange's Beer League (2006)

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo