"Essex Senior League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Essex liga seniorów
  1. Essex rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As of the 2012-13 season, they remain members of the Essex Senior League.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo