"league finish" — Słownik kolokacji angielskich

league finish kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniec ligi
  1. league rzeczownik + finish rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The best league finish he achieved was a fifth place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo