"Premier League goal" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cel Premier League
  1. league rzeczownik + goal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Can you name a footballer with more than 100 Premier League goals?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo