"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
(6) Negro, Gentleman, Bash
Kolokacji: 4
(8) Major, Student, Welfare
Kolokacji: 3
(11) Justice, Temperance
Kolokacji: 2
(12) Voter, Citizen, Suffrage
Kolokacji: 3
(14) Producer, Pioneer, fantasy
Kolokacji: 3
(16) Pacific, Coast, Gulf
Kolokacji: 3
(17) team, Relay
Kolokacji: 2
(19) Elite
Kolokacji: 2
2. Kent League = Kent Liga Kent League
3. Hampshire League = Hampshire Liga Hampshire League
5. Cheshire County League = Cheshire Liga hrabstwa Cheshire County League
6. Essex Senior League = Essex liga seniorów Essex Senior League
  • As of the 2012-13 season, they remain members of the Essex Senior League.
  • They were elected to the Essex Senior League for season 2002-03.
  • In 1985 the club switched to the Essex Senior League, where they have remained since.
  • In 1992 the club was resurrected for a second time and joined the Essex Senior League.
  • After finishing bottom the following season they resigned to go back to the Essex Senior League.
  • In 1971 the club were founder members of the Essex Senior League.
  • The Essex Senior League was formed in 1971 with 9 founder members.
  • They then successfully applied to join the Essex Senior League.
  • In 1974 the club moved up to the Essex Senior League, which they won in 1980-81.
  • In 1990 the club was accepted into the Essex Senior League, where they have remained since.
7. Beer League = Piwna Liga Beer League
8. Montenegrin First League = Montenegrin ekstraklasa Montenegrin First League
9. Sussex County League = Sussex Liga hrabstwa Sussex County League
(24) j., a, S., XI
Kolokacji: 5
(26) Premier, Barclays
Kolokacji: 2
(27) Horizon, Photo
Kolokacji: 2
(28) Frontier, Argentina
Kolokacji: 2
(29) roller, Championship, title
Kolokacji: 3
(30) China, Cup, Pony
Kolokacji: 3
(31) rookie, debut
Kolokacji: 2
(33) Lombard, Macedonian
Kolokacji: 2
(34) John, feeder, Anti-saloon
Kolokacji: 3
(36) Drama, Player, Howard
Kolokacji: 3
(37) Legend, Art
Kolokacji: 2
(38) upstart, New
Kolokacji: 2
(39) Highland, Prairie
Kolokacji: 2
(40) London, Izaak
Kolokacji: 2
(41) Series, Math
Kolokacji: 2
(42) University, New
Kolokacji: 2
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.