"heavily" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

heavily przysłówek

czasownik + heavily
Kolokacji: 346
rely heavily • heavily influenced • invest heavily • heavily damaged • heavily criticized • weigh heavily • breathe heavily • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
  • The church was heavily damaged during a fire in 1726.
  • In 2006 the new building was heavily damaged by fire.
  • The building was heavily damaged and a few people died.
  • In 1798, the city was heavily damaged by a fire.
  • This home was heavily damaged by a fire in the following year.
  • It is probably also one of the most heavily damaged.
  • The station building was heavily damaged in a fire on 2008-08-30.
  • Most of the church structure was heavily damaged in a 1939 fire.
  • In May 1927 the station building was heavily damaged by fire.
  • It was heavily damaged in a fire on June 30, 2012.
7. breathe heavily = oddychaj z trudem breathe heavily
9. draw heavily = narysuj ciężko draw heavily
10. lean heavily = oprzyj się ciężko lean heavily
11. fall heavily = spadnij ciężko fall heavily
12. drink heavily = dużo pić (alkoholu) drink heavily
15. sigh heavily = westchnienie ciężko sigh heavily
19. heavily favored = bardzo preferowany heavily favored
21. heavily used = bardzo używany heavily used
24. heavily based = ciężko oprzeć heavily based
25. say heavily = powiedz ciężko say heavily
26. heavily built = zwalisty heavily built
27. heavily engaged = mocno zainteresować heavily engaged
29. sit heavily = usiądź ciężko sit heavily
30. lose heavily = odnieś dotkliwą porażkę lose heavily
32. heavily modified = ciężko zmodyfikować heavily modified
33. heavily outnumbered = bardzo przewyższyć liczebnie heavily outnumbered
34. heavily edited = ciężko zredagować heavily edited
38. heavily muscle = ciężko mięsień heavily muscle
39. land heavily = ziemia ciężko land heavily
41. hang heavily = zawieś ciężko hang heavily
42. heavily taxed = ciężko opodatkować heavily taxed
44. drop heavily = upuść ciężko drop heavily
46. heavily defeated = bardzo pokonany heavily defeated
48. heavily inspired = ciężko zainspirować heavily inspired
49. rain heavily = deszcz ciężko rain heavily
50. heavily armed = bardzo uzbrojony heavily armed
52. crash heavily = wypadek ciężko crash heavily
53. pant heavily = ciężko dysz pant heavily
54. bet heavily = postaw ciężko bet heavily
55. heavily populated = bardzo zaludnić heavily populated
56. heavily traded = ciężko handlować heavily traded
60. heavily marketed = ciężko sprzedawać heavily marketed
62. play heavily = zagraj ciężko play heavily
63. lay heavily = połóż ciężko lay heavily
64. sleep heavily = spać głęboko (głębokim snem) sleep heavily
65. heavily loaded = ciężko załadować heavily loaded
67. heavily censored = ciężko ocenzurować heavily censored
68. go heavily = pójdź ciężko go heavily
69. heavily mined = ciężko wydobyć heavily mined
70. rest heavily = reszta ciężko rest heavily
71. heavily burdened = ciężko obładować heavily burdened
72. heavily represented = mocno reprezentować heavily represented
74. pay heavily = zapłać ciężko pay heavily
75. heavily contaminated = bardzo zanieczyścić heavily contaminated
76. settle heavily = uspokój się ciężko settle heavily
77. heavily traffic = ciężko ruch uliczny heavily traffic
78. heavily fined = znacznie obciążony grzywną heavily fined
79. heavily sedated = znajdujący się pod wpływem silnego środka odurzającego heavily sedated
heavily + przymiotnik
Kolokacji: 72
heavily armed • heavily forested • heavily dependent • heavily democratic • heavily wooded • heavily indebted • heavily republican • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.