ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drawn heavily" — Słownik kolokacji angielskich

drawn heavily kolokacja
Popularniejsza odmiana: draw heavily
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narysowany ciężko
  1. draw czasownik + heavily przysłówek
    Luźna kolokacja

    Like many of his books, it is set in a world that draws heavily upon real times, events, places and people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo