"advertise heavily" — Słownik kolokacji angielskich

advertise heavily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zareklamuj ciężko
  1. advertise czasownik + heavily przysłówek
    Silna kolokacja

    He has also been advertising heavily and was well received in a swing last week.