"widely advertised" — Słownik kolokacji angielskich

widely advertised kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie zareklamowany
  1. advertise czasownik + widely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    We advertised widely and many people were present at the meeting.

    Podobne kolokacje: