"fraud" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fraud rzeczownik

rzeczownik + fraud
Kolokacji: 51
securities fraud • mail fraud • tax fraud • wire fraud • bank fraud • insurance fraud • election fraud • voter fraud • vote fraud • ...
fraud + rzeczownik
Kolokacji: 36
fraud charge • fraud case • fraud investigation • fraud trial • fraud scheme • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(3) scheme, evasion
Kolokacji: 2
(6) protection, alert, loss
Kolokacji: 3
1. fraud protection = ochrona w sprawie oszustwa fraud protection
2. fraud loss = strata w sprawie oszustwa fraud loss
3. fraud alert = stan pogotowia w sprawie oszustwa fraud alert
(7) victim, artist
Kolokacji: 2
fraud + czasownik
Kolokacji: 7
fraud occurs • fraud involving • fraud takes • fraud costs • fraud stemming • ...
czasownik + fraud
Kolokacji: 36
commit fraud • prevent fraud • charge with fraud • convict of fraud • detect fraud • ...
przymiotnik + fraud
Kolokacji: 47
electoral fraud • financial fraud • widespread fraud • massive fraud • possible fraud • ...
przyimek + fraud
Kolokacji: 13
against fraud • of fraud • for fraud • with fraud • to fraud • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.