Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"fraud alert" — Słownik kolokacji angielskich

fraud alert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stan pogotowia w sprawie oszustwa
  1. fraud rzeczownik + alert rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 18 cases, the fraud alert was set at only two agencies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo