BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"fraud" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fraud rzeczownik

rzeczownik + fraud
Kolokacji: 51
securities fraud • mail fraud • tax fraud • wire fraud • bank fraud • insurance fraud • election fraud • voter fraud • vote fraud • ...
fraud + rzeczownik
Kolokacji: 36
fraud charge • fraud case • fraud investigation • fraud trial • fraud scheme • ...
fraud + czasownik
Kolokacji: 7
fraud occurs • fraud involving • fraud takes • fraud costs • fraud stemming • ...
czasownik + fraud
Kolokacji: 36
commit fraud • prevent fraud • charge with fraud • convict of fraud • detect fraud • ...
przymiotnik + fraud
Kolokacji: 47
electoral fraud • financial fraud • widespread fraud • massive fraud • possible fraud • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) electoral, civil
Kolokacji: 2
(3) widespread, pervasive
Kolokacji: 2
1. massive fraud = masywne oszustwo massive fraud
2. alleged fraud = twierdzić oszustwo alleged fraud
3. outright fraud = kategoryczne oszustwo outright fraud
4. large fraud = duże oszustwo large fraud
5. big fraud = duże oszustwo big fraud
6. large-scale fraud = oszustwo na wielką skalę large-scale fraud
7. huge fraud = olbrzymie oszustwo huge fraud
8. extensive fraud = znaczne oszustwo extensive fraud
9. gigantic fraud = gigantyczne oszustwo gigantic fraud
(5) possible, potential, actual
Kolokacji: 3
(6) corporate, federal, common
Kolokacji: 3
(10) blatant, medical, apparent
Kolokacji: 3
(12) complete, total, white-collar
Kolokacji: 3
(13) elaborate, rampant
Kolokacji: 2
przyimek + fraud
Kolokacji: 13
against fraud • of fraud • for fraud • with fraud • to fraud • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.